Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 21 stycznia 2008 r.

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "ELCOM-MOSIR" SANOK W LIKWIDACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000014663

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Adres siedziby

Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, Polska

Rozwiązanie

14. 06. 2007 r. Walne zebranie - uchwała nr 1

Cel działania

Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w sporcie wyczynowym i masowym

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY