Nazwa pełna

BUSINESS EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000146602

Data rejestracji

15 stycznia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

4 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Pawia 55, 01-030 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozarozkładowy transport lotniczy

 • Działalność związana z turystyką

 • Transmisja danych I teleinformatyka

 • Wynajem samochodów osobowych

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Działalność związana z zarządzaniem holdingami

 • Reklama

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami I usługami sekretarskimi

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność związana z filmem I przemysłem wideo

 • Inna działalność artystyczna I rozrywkowa

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu I prokurent

Wspólnicy
 • 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 stycznia 2003 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW