Nazwa pełna

NGK CERAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000146418

NIP

6312363833

REGON

277957690

Adres siedziby

Jana Gutenberga 6, 44-109 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 stycznia 2003 r.

Kapitał zakładowy

240 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, uprawnionym do reprezentacji spółki jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie bez ograniczenia. W przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionym do reprezentacji spółki jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie bez ograniczenia, natomiast członek zarządu spółki działający samodzielnie uprawniony jest do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, na podstawie których spółka zaciąga zobowiązania lub rozporządza majątkiem, którego wartość nie przekracza 330. 000,00 zł.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 182400 udziałów o wartości łacznej 228000000,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,8 mln zł

2020 r.

38 mln zł

2019 r.

35,2 mln zł

2014 r.

56,1 mln zł

2013 r.

57,1 mln zł

2012 r.

84,7 mln zł

2011 r.

63,3 mln zł

2010 r.

41,4 mln zł

2009 r.

19,3 mln zł

2008 r.

48,2 mln zł

2007 r.

18,9 mln zł

2006 r.

1,1 mln zł

2005 r.

313,1 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2019
2020
2021
313,1 tys. zł 1,1 mln zł 18,9 mln zł 48,2 mln zł 19,3 mln zł 41,4 mln zł 63,3 mln zł 84,7 mln zł 57,1 mln zł 56,1 mln zł 35,2 mln zł 38 mln zł 13,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003