Nazwa pełna

GEOTERMIA PODDĘBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000146246

NIP

8281314868

REGON

731426010

Adres siedziby

Mickiewicza 17 A, 99-200 Poddębice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w zarządzie jednoosobowym - jednoosobowo prezes zarządu, 2) w zarządzie wieloosobowym : - w sprawach majątkowych, w których wartość czynności nie przekracza 60. 000 zł - prezes jednoosobowo, - w sprawach majątkowych, w których wartość czynności przekracza 60. 000 zł - dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, - we wszystkich sprawach niemajątkowych - prezes zarządu jednoosobowo lub łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem. W przypadku nieobecności prezesa zarządu trwającej dłużej niż 3 dni, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnienie są: 1. W zarządzie jednoosobowym prokurent, 2. W zarządzie wieloosobowym: w sprawach majątkowych, w których wartość czynności nie przekracza 60. 000 zł - wiceprezes zarządu jednoosobowo, w sprawach majątkowych, w których wartość czynności przekracza 60. 000 zł - dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, we wszystkich sprawach niemajątkowych - wiceprezes zarządu jednoosobowo lub członek zarządu z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,7 mln zł

  Liczba udziałów

  466

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,8 tys. zł

2021 r.

5,3 mln zł

2020 r.

59,1 tys. zł

2019 r.

14,6 tys. zł

2018 r.

14,7 tys. zł

2017 r.

207,4 tys. zł

2016 r.

15,5 tys. zł

2015 r.

34,5 tys. zł

2014 r.

12,1 tys. zł

2013 r.

142 tys. zł

2012 r.

2,9 tys. zł

2009 r.

6,3 mln zł

2008 r.

20,9 tys. zł

2007 r.

11,7 tys. zł

2005 r.

8,4 tys. zł

2004 r.

44,4 tys. zł

2004
2005
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
44,4 tys. zł 8,4 tys. zł 11,7 tys. zł 20,9 tys. zł 6,3 mln zł 2,9 tys. zł 142 tys. zł 12,1 tys. zł 34,5 tys. zł 15,5 tys. zł 207,4 tys. zł 14,7 tys. zł 14,6 tys. zł 59,1 tys. zł 5,3 mln zł 4,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1116 SĄD REJONOWY W SIERADZU, WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003