Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2,7 mld zł

1,2 mld zł

2004 - 2006

1

755,1 mln zł

472,3 mln zł

Łącznie

3

3,4 mld zł

1,7 mld zł