Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000146138

NIP

5250005662

REGON

015314758

Adres siedziby

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,7 mld zł

Kapitał wpłacony

2,7 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

31 grudnia 2009 r.

RWA-44/2009

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

27 czerwca 2007 r.

RWA-22/2007

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 7 marca 2013 r.

    PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOSCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

74,7 mln zł

2010 r.

498,4 zł

2008 r.

59,9 tys. zł

2007 r.

11,5 tys. zł

2006 r.

24,9 tys. zł

2005 r.

518,4 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2022
518,4 tys. zł 24,9 tys. zł 11,5 tys. zł 59,9 tys. zł 498,4 zł 74,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

2,9 mld zł

1,2 mld zł

2004 - 2006

1

755,1 mln zł

472,3 mln zł

Łącznie

3

3,7 mld zł

1,7 mld zł

Inne dane

Adres www

WWW.MPWIK.COM.PL

Adres e-mail

DOK@MPWIK.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002