Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

384,4 mln zł

156,7 mln zł

2007 - 2013

6

2,6 mld zł

1,6 mld zł

Łącznie

7

2,9 mld zł

1,8 mld zł