Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000145537

NIP

6870007615

REGON

001063712

Data rejestracji

2 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Zamkowa 26, 38-500 Sanok, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

21,4 tys. zł

2009 r.

79 tys. zł

2004 r.

2,1 tys. zł

2004
2009
2020
2,1 tys. zł 79 tys. zł 21,4 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółdzielni.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI ARS 192 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V KROSNO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002