Dane aktualne

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZNP W TORUNIU

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

24 stycznia 2003 r.

KRS

0000145497

NIP

9561425486

REGON

001298540

Adres siedziby

Wąska 7, 87-100 Toruń, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w zakresie praw I obowiązków spółdzielni w przypadku wyboru zarządu wieloosobowego składają przez swoje podpisy pod pieczątką spółdzielni dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu I osoba do tego upoważniona (pełnomocnik zarządu), a w przypadku wyboru zarządu jednoosobowego oświadczenie woli za spółdzielnię składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj pełnomocnicy łącznie w wypadku nieobecności prezesa zarządu.

Pełnomocnicy
  • Zaciąganie I regulowanie zobowiązań w imieniu spółdzielni mieszkaniowej pracowników oświaty znp w toruniu łącznie z prezesem zarządu w zakresie wskazanym w uchwale nr 1/2005 z dn. 11. 07. 2005 r.

  • Pełnomocnik zarządu w zakresie: podpisywania oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych spółdzielni łącznie z członkiem zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego lub z innym pełnomocnikiem zarządu pod nieobecność prezesa zarządu sprawującego zarząd jednoosobowo.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 414 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU

Ta organizacja ma jeszcze 26 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »