Dane aktualne

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZŁOGI"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

6 stycznia 2003 r.

KRS

0000144869

NIP

5250012917

REGON

012094552

Adres siedziby

Lazurowa 14, 01-315 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność obiektów kulturalnych

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu I osoba przez zarząd upoważniona ( pełnomocnik ).

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 3026 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992

Ta organizacja ma jeszcze 53 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »