Nazwa pełna

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000014478

NIP

5252150753

REGON

016228050

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21 mln zł

Kapitał wpłacony

21 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

37,2 tys. zł

2010 r.

3,6 tys. zł

2008 r.

10,5 tys. zł

2007 r.

3,3 tys. zł

2006 r.

17,7 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
17,7 tys. zł 3,3 tys. zł 10,5 tys. zł 3,6 tys. zł 37,2 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.SALTUS.PL

Adres e-mail

INFO@SALTUS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 59425 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000