Poprzednio

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH

Nazwa pełna

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000014478

NIP

5252150753

REGON

016228050

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

21 mln zł

Kapitał wpłacony

21 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

37,2 tys. zł

2010 r.

3,6 tys. zł

2008 r.

10,5 tys. zł

2007 r.

3,3 tys. zł

2006 r.

17,7 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
17,7 tys. zł 3,3 tys. zł 10,5 tys. zł 3,6 tys. zł 37,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SALTUS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 59425 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000