Poprzednio

REMSTAR

Nazwa pełna

SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000144515

NIP

8651671314

REGON

831315157

Adres siedziby

1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

302 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem lub prokurentem działającym w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2002 r.

  208 na łączną wartość 125 632 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 grudnia 2002 r.

  292 na łączną wartość 176 368 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

10,6 mln zł

2022 r.

10,6 mln zł

2021 r.

10,5 mln zł

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

10,9 mln zł

2018 r.

12,7 mln zł

2017 r.

10,3 mln zł

2016 r.

10,4 mln zł

2015 r.

11,1 mln zł

2014 r.

11,5 mln zł

2013 r.

12,6 mln zł

2012 r.

14,1 mln zł

2011 r.

13,7 mln zł

2010 r.

9,4 mln zł

2009 r.

9,1 mln zł

2008 r.

7,2 mln zł

2007 r.

3,3 mln zł

2006 r.

2,4 mln zł

2005 r.

1,9 mln zł

2004 r.

1,7 mln zł

2003 r.

2,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mln zł 1,7 mln zł 1,9 mln zł 2,4 mln zł 3,3 mln zł 7,2 mln zł 9,1 mln zł 9,4 mln zł 13,7 mln zł 14,1 mln zł 12,6 mln zł 11,5 mln zł 11,1 mln zł 10,4 mln zł 10,3 mln zł 12,7 mln zł 10,9 mln zł 9,7 mln zł 10,5 mln zł 10,6 mln zł 10,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004