Nazwa pełna

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000144386

NIP

6180033902

REGON

250442603

Adres siedziby

Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 grudnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

13 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  13 mln zł

  Liczba udziałów

  26080

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 13 maja 2020 r.

  PROKURA SAMOISTNA. UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU. OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC PROKURENTA.

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

17,6 mln zł

2019 r.

16,4 mln zł

2018 r.

14,7 mln zł

2017 r.

14,3 mln zł

2016 r.

11,7 mln zł

2015 r.

12,3 mln zł

2014 r.

11 mln zł

2013 r.

10,2 mln zł

2010 r.

10 mln zł

2009 r.

10 mln zł

2008 r.

9,6 mln zł

2007 r.

9,1 mln zł

2006 r.

8,1 mln zł

2005 r.

8,1 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8,1 mln zł 8,1 mln zł 9,1 mln zł 9,6 mln zł 10 mln zł 10 mln zł 10,2 mln zł 11 mln zł 12,3 mln zł 11,7 mln zł 14,3 mln zł 14,7 mln zł 16,4 mln zł 17,6 mln zł 2,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,1 mln zł

686 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1274 SĄD REJONOWY W KALISZU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002