Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13 mln zł

6,4 mln zł

2007 - 2013

1

1,5 mln zł

714 tys. zł

Łącznie

3

14,5 mln zł

7,1 mln zł