STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000144357

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SEKRETARZ GENERALNY I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

ul. Janka Bytnara "rudego" 13A / 76

02-645 Warszawa

Polska

ZARZĄD STOWARZYSZENIA