Poprzednio

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO ŁÓDŹ"

Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO ŁÓDŹ" - SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS

0000144209

NIP

7250032743

REGON

470791055

Adres siedziby

Narutowicza 130, 90-146 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

942,3 tys. zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Notariusz w warszawie paweł orłowski, prowadzący kancelarię przy ul. Gen. Józefa zajączka 8 repertorium a 1334/2023 , 29. 12. 2023

Status podatnika VAT
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

8,6 mln zł

2023 r.

19,2 mln zł

2022 r.

14,7 mln zł

2021 r.

16,4 mln zł

2020 r.

16,5 mln zł

2019 r.

13,4 mln zł

2018 r.

9,8 mln zł

2017 r.

12,7 mln zł

2016 r.

9,4 mln zł

2015 r.

9,1 mln zł

2014 r.

8,2 mln zł

2013 r.

7,5 mln zł

2012 r.

8,4 mln zł

2011 r.

7,4 mln zł

2010 r.

8,8 mln zł

2009 r.

8,6 mln zł

2008 r.

8 mln zł

2007 r.

9,9 mln zł

2006 r.

8,5 mln zł

2005 r.

8,7 mln zł

2004 r.

4,2 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,2 mln zł 8,7 mln zł 8,5 mln zł 9,9 mln zł 8 mln zł 8,6 mln zł 8,8 mln zł 7,4 mln zł 8,4 mln zł 7,5 mln zł 8,2 mln zł 9,1 mln zł 9,4 mln zł 12,7 mln zł 9,8 mln zł 13,4 mln zł 16,5 mln zł 16,4 mln zł 14,7 mln zł 19,2 mln zł 8,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.RADIOLODZ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4729 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001