Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO ŁÓDŹ" - SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000144209

NIP

7250032743

REGON

470791055

Adres siedziby

Narutowicza 130, 90-146 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 grudnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

942,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony y jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,9 mln zł

2022 r.

14,7 mln zł

2021 r.

16,4 mln zł

2020 r.

16,5 mln zł

2019 r.

13,4 mln zł

2018 r.

9,8 mln zł

2017 r.

12,7 mln zł

2016 r.

9,4 mln zł

2015 r.

9,1 mln zł

2014 r.

8,2 mln zł

2013 r.

7,5 mln zł

2012 r.

8,4 mln zł

2011 r.

7,4 mln zł

2010 r.

8,8 mln zł

2009 r.

8,6 mln zł

2008 r.

8 mln zł

2007 r.

9,9 mln zł

2006 r.

8,5 mln zł

2005 r.

8,7 mln zł

2004 r.

4,2 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,2 mln zł 8,7 mln zł 8,5 mln zł 9,9 mln zł 8 mln zł 8,6 mln zł 8,8 mln zł 7,4 mln zł 8,4 mln zł 7,5 mln zł 8,2 mln zł 9,1 mln zł 9,4 mln zł 12,7 mln zł 9,8 mln zł 13,4 mln zł 16,5 mln zł 16,4 mln zł 14,7 mln zł 8,9 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.RADIOLODZ.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@RADIOLODZ.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4729 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001