Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BLIŻYNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000144020

NIP

6631755219

REGON

292680847

Data rejestracji

9 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Szkolna 3, 26-120 Bliżyn, Polska

Cel działania

1/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2/ branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3/ informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4/ rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej. 5/ uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,3 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. 2/umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ - 480 SĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ I CYWILNY