Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000143949

NIP

7450000647

REGON

510563346

Adres siedziby

Kolejowa 17, 13-100 Nidzica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

6,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku gdy zarząd jest dwuosobowy upoważniony jest każdy członek zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • BURMISTRZ GMINY NIDZICA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NA PODSTAWIE ART.12 UST.4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,1 mln zł

  Liczba udziałów

  12268

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,6 tys. zł

2021 r.

47 tys. zł

2020 r.

35,6 tys. zł

2019 r.

3,9 mln zł

2018 r.

5,9 tys. zł

2017 r.

9,1 mln zł

2015 r.

10,3 tys. zł

2014 r.

100,4 tys. zł

2013 r.

61,5 tys. zł

2012 r.

49,8 tys. zł

2011 r.

26,2 tys. zł

2010 r.

104 tys. zł

2009 r.

2,2 tys. zł

2006 r.

11 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11 tys. zł 2,2 tys. zł 104 tys. zł 26,2 tys. zł 49,8 tys. zł 61,5 tys. zł 100,4 tys. zł 10,3 tys. zł 9,1 mln zł 5,9 tys. zł 3,9 mln zł 35,6 tys. zł 47 tys. zł 3,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

29,1 mln zł

12,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1159 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002