Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ŻEGLUGI RZECZNEJ "CYPEL"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000014353

NIP

8652227969

REGON

831202737

Data rejestracji

25 maja 2001 r.

Adres siedziby

Sandomierska 13, 37-410 Ulanów, Polska

Cel działania

Towarzystwo stoi na gruncie historycznych tradycji żeglugi rzecznej I szkutniczej miast ulanów I rudnik - towarzystwo dążyć będzie do rozwijania współczesnych form tej tradycji w środowisku lokalnym - pragnie wskrzesić tradycje żeglugi rzecznej I szkutniczej wśród członków I sympatyków towarzystwa par. 5. 1. 2. Statutu t. Ż. R. "Cypel"

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 766 SĄD OKRĘGOWY SEKCJA REJESTROWA TARNOBRZEG