Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 19 stycznia 2016 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ŻEGLUGI RZECZNEJ "CYPEL"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000014353

NIP

8652227969

REGON

831202737

Data rejestracji

25 maja 2001 r.

Adres siedziby

Sandomierska 13, 37-410 Ulanów, Polska

Cel działania

Towarzystwo stoi na gruncie historycznych tradycji żeglugi rzecznej i szkutniczej miast ulanów i rudnik - towarzystwo dążyć będzie do rozwijania współczesnych form tej tradycji w środowisku lokalnym - pragnie wskrzesić tradycje żeglugi rzecznej i szkutniczej wśród członków i sympatyków towarzystwa par. 5. 1. 2. Statutu t. Ż. R. "Cypel"

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 766 SĄD OKRĘGOWY SEKCJA REJESTROWA TARNOBRZEG