Nazwa pełna

"ENERGOSERWIS KLESZCZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000143043

NIP

7691919493

REGON

590768681

Adres siedziby

Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lutego 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego-prezes zarządu; W innych przypadkach-dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu i prokurent łącznie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

507,6 zł

2011 r.

105,5 tys. zł

2010 r.

174,4 tys. zł

2007 r.

30,4 tys. zł

2006 r.

97,1 tys. zł

2005 r.

110,3 tys. zł

2005
2006
2007
2010
2011
2012
110,3 tys. zł 97,1 tys. zł 30,4 tys. zł 174,4 tys. zł 105,5 tys. zł 507,6 zł
Inne dane

Adres www

ES-K.PL

Adres e-mail

ESK@ES-K.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1260 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003