Nazwa pełna

"QUBUS HOTEL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000014268

NIP

5992364600

REGON

210616307

Adres siedziby

Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

53,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka, to spółka jest reprezentowana jednoosobowo. Przy zarządzie wieloosobowym w zakresie działalności przedsiębiorstwa do reprezentowania spółki upoważnieni są: a) prezes zarządu samodzielnie, b) wiceprezes zarządu samodzielnie przy czym przy zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu rozporządzeń tylko do kwoty 1. 500. 000 zł c) pozostali członkowie zarządu samodzielnie przy zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu rozporządzeń do kwoty 100. 000 zł, zaś powyżej tej kwoty, lecz nie więcej niż do kwoty 300. 000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, przy czym do zbycia, nabycia i obciążenia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów i akcji spółek uprawniony jest wyłącznie prezes zarządu działający jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3 mln zł

2021 r.

12,6 mln zł

2020 r.

462,6 tys. zł

2019 r.

9,8 tys. zł

2018 r.

21,6 tys. zł

2016 r.

14,3 tys. zł

2015 r.

6,8 tys. zł

2014 r.

8,4 tys. zł

2013 r.

3,6 tys. zł

2012 r.

1,5 tys. zł

2011 r.

6 tys. zł

2010 r.

11,3 tys. zł

2009 r.

24,2 tys. zł

2008 r.

480 zł

2006 r.

56,5 tys. zł

2005 r.

14,2 tys. zł

2004 r.

6 tys. zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
6 tys. zł 14,2 tys. zł 56,5 tys. zł 480 zł 24,2 tys. zł 11,3 tys. zł 6 tys. zł 1,5 tys. zł 3,6 tys. zł 8,4 tys. zł 6,8 tys. zł 14,3 tys. zł 21,6 tys. zł 9,8 tys. zł 462,6 tys. zł 12,6 mln zł 3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3534 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001