MWS

Nazwa pełna

MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000142090

NIP

5512268582

REGON

357248077

Data rejestracji

11 grudnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

11 października 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

54 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Doradztwo związane z zarządzaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja napojów

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania I analizy techniczne

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z pakowaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 8.906 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 8.906 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 8.906 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 8.906 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ)ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 8.906 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 grudnia 2002 r.

  1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 7.831 (SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3962 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002