Dane aktualne

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

11 grudnia 2002 r.

KRS

0000142086

NIP

8951783885

REGON

932882211

Adres siedziby

8, Machnice, 51-114 Wisznia Mała, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Zapewnienie krótkotrwałego pobytu w pokojach gościnnych, na polach biwakowych, w domkach campingowych I w innych miejscach krótkotrwałego pobytu;

 • Zakwaterowanie lub zapewnienie miejsc na namiot, przyczepę lub samochód;

 • Organizowanie I przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu I w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora imprezy;

 • Działalność związana z promocją I organizacją imprez sportowych;

 • Działalność stajni koni;

 • Działalność szkół jazdy konnej;

 • Działalność związana z rekreacyjnym wędkowaniem

 • Transport rekreacyjny, taki jak: rekreacyjna jazda konno;

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność poligraficzna pozostała

 • Prowadzenie hoteli.

 • Prowadzenie restauracji

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Działalność fotograficzna

 • Produkcja filmów I nagrań wideo

 • Działalność stadionów I innych obiektów sportowych

 • Działalność związana ze sportem, pozostała

 • Działalność rekreacyjna pozostała

 • Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności w zakresie rehabilitacji I odnowy biologicznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu klubu w tym również w zakresie jego praw I obowiązków majątkowych, w tym czynności rozporządzających I zobowiązujących wymagane jest złożenie podpisu przez prezesa zarządu klubu lub wiceprezesa zarządu klubu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »