Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000142086

NIP

8951783885

REGON

932882211

Adres siedziby

8, Machnice, 51-114 Wisznia Mała, Polska

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zapewnienie krótkotrwałego pobytu w pokojach gościnnych, na polach biwakowych, w domkach campingowych I w innych miejscach krótkotrwałego pobytu;

 • Zakwaterowanie lub zapewnienie miejsc na namiot, przyczepę lub samochód;

 • Organizowanie I przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu I w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora imprezy;

 • Działalność związana z promocją I organizacją imprez sportowych;

 • Działalność stajni koni;

 • Działalność szkół jazdy konnej;

 • Działalność związana z rekreacyjnym wędkowaniem

 • Transport rekreacyjny, taki jak: rekreacyjna jazda konno;

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność poligraficzna pozostała

 • Prowadzenie hoteli.

 • Prowadzenie restauracji

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Działalność fotograficzna

 • Produkcja filmów I nagrań wideo

 • Działalność stadionów I innych obiektów sportowych

 • Działalność związana ze sportem, pozostała

 • Działalność rekreacyjna pozostała

 • Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności w zakresie rehabilitacji I odnowy biologicznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu klubu w tym również w zakresie jego praw I obowiązków majątkowych, w tym czynności rozporządzających I zobowiązujących wymagane jest złożenie podpisu przez prezesa zarządu klubu lub wiceprezesa zarządu klubu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 04. 09. 2007 r. , zmieniono par. 1, par. 2 ust. 1, par. 3, par. 7 pkt 1, par. 8 pkt 2, 3 I 6, par. 11 ust. 3, par. 21 pkt 4, par. 26, par. 31, par. 32 ust. 4, dodano w par. 8 pkt 8 ppkt od 9 do 27 oraz skreślono w par. 6 ust. 2 I 3, par. 29 I par. 30 statutu; 28. 04. 2008 r. , zmiana par. 11 ust. 3 statutu.

 • 15. 03. 2005 r. , zmiana par. 26 statutu.

 • 08. 02. 2002 r; Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 05. 11. 2002 r. Przyjęto nowy tekst statutu.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 09.03.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 09.03.2018

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.09.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.09.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 30.09.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 25.03.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 r.

 • 01.02.2008

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.

 • 01.02.2008

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 01.02.2008

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004 r.

 • 01.02.2008

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003

{{ fieldValue.v }}