Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000141647

NIP

7390206195

REGON

510164920

Adres siedziby

Kołobrzeska 40, 10-434 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

6,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego reprezentacja łączna - dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,1 mln zł

  Liczba udziałów

  12110

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

80 mln zł

2020 r.

9,3 mln zł

2019 r.

169,2 mln zł

2018 r.

18,3 tys. zł

2017 r.

76,1 mln zł

2016 r.

70 mln zł

2015 r.

214,4 mln zł

2014 r.

45,4 tys. zł

2013 r.

61,8 mln zł

2012 r.

64,2 mln zł

2011 r.

102,4 mln zł

2010 r.

16,6 mln zł

2009 r.

16,1 mln zł

2008 r.

16,5 mln zł

2007 r.

14,9 mln zł

2006 r.

685,5 zł

2005 r.

10,7 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10,7 mln zł 685,5 zł 14,9 mln zł 16,5 mln zł 16,1 mln zł 16,6 mln zł 102,4 mln zł 64,2 mln zł 61,8 mln zł 45,4 tys. zł 214,4 mln zł 70 mln zł 76,1 mln zł 18,3 tys. zł 169,2 mln zł 9,3 mln zł 80 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1283 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002