Poprzednio

POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA

Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Usługi obce

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe