STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000140351

Numer NIP

5261735045

Numer REGON

808653

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.TWK.ORG.PL

Sposób reprezentacji

§25 UST.2 ZDANIE 2 I 3 DO REPREZENTOWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ TWK UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE JEDEN Z WICEPREZESÓW WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE DWÓCH WICEPREZESÓW.

ul. Łopuszańska 38H

02-232 Warszawa

Polska

ZARZĄD GŁÓWNY