Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140089

NIP

7010010883

REGON

013202914

Adres siedziby

Nowowiejska 24 / 235, 00-665 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest krzewienie w polsce rozwoju mechaniki eksperymentalnej oraz współdziałanie w szerzeniu I rozpowszechnianiu wiedzy I informacji naukowo-technicznej, a także popieranie badań naukowych I zastosowań praktycznych w tym zakresie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism dotyczących praw I obowiązków stowarzyszenia (majątkowych I innych) wymagane są 2 podpisy: przewodniczącego lub wicprzewodniczącego I sekretarza lub skarbnika.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 29. 11. 2013, zmienione zostały wszystkie paragrafy statutu 23. 10. 2014 - nowy jednolity tekst statutu

  • 12. 10. 1994 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2852 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}