Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

81,8 mln zł

44,7 mln zł

2007 - 2013

1

471,4 tys. zł

157,7 tys. zł

2004 - 2006

1

777,7 tys. zł

191,5 tys. zł

Łącznie

5

83 mln zł

45,1 mln zł