Nazwa pełna

LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000138997

NIP

9730552722

REGON

000809575

Data rejestracji

13 listopada 2002 r.

Adres siedziby

Profesora Szafrana 2 / 427, 65-246 Zielona Góra, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest wspieranie i propagowanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i kultury regionu lubuskiego oraz integracja środowisk naukowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. Dokumenty i ważniejsze pisma towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprezes. Prawo podpisu ważnych dokumentów ma również sekretarz z upoważnienia prezesa.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 5 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE