Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000138996

NIP

6762157453

REGON

357160419

Data rejestracji

14 listopada 2002 r.

Data ostatniej zmiany

27 grudnia 2017 r.

Adres siedziby

Sławkowska 17 / 26, 31-016 Kraków, Polska

Cel działania

Obrona godności,dobrego imienia I pamięci armii krajowej I jej żołnierzy -utworzenie więzów przyjaźni,koleżeńskiej pomocy I braterstwa żołnierzy armii krajowej -badanie,utrwalanie I upowszechnianie historii,tradycji I dziedzictwa ideowego armii krajowej -reprezentowanie interesów żołnierzy armii krajowej I członków stowarzyszenia wobec władz państwowych,samorządowych,społecznych I innych oraz wobec zagranicy -organizowanie I rozwijanie opieki I pomocy członkom stowarzyszenia ,ich rodzinom oraz rodzinom po poległych żołnierzach armii krajowej,a szczególnie ciężko poszkodowanym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (zdrowotnej I materialnej) -współpraca z organami władzy I administracji państwowej oraz samorządowej jak I właściwymi instytucjami, a w szczególności w zakresie lecznictwa I rehabilitacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego I wypoczynku.

Zarząd Głowny Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez jego zarząd główny. Umowu,pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań,nabywania I roporządzania majątkiem oraz dokumenty finansowe obrotu pieniężnego,rozliczeniowe I inne podpisują pod pieczęcią stowarzyszenia w zarządzie głównym - prezes lub wiceprezes oraz skarbnik I główny księgowy.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 845 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY