Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000138996

NIP

6762157453

REGON

357160419

Data rejestracji

14 listopada 2002 r.

Adres siedziby

Sławkowska 17 / 26, 31-016 Kraków, Polska

Cel działania

Obrona godności,dobrego imienia I pamięci armii krajowej I jej żołnierzy -utworzenie więzów przyjaźni,koleżeńskiej pomocy I braterstwa żołnierzy armii krajowej -badanie,utrwalanie I upowszechnianie historii,tradycji I dziedzictwa ideowego armii krajowej -reprezentowanie interesów żołnierzy armii krajowej I członków stowarzyszenia wobec władz państwowych,samorządowych,społecznych I innych oraz wobec zagranicy -organizowanie I rozwijanie opieki I pomocy członkom stowarzyszenia ,ich rodzinom oraz rodzinom po poległych żołnierzach armii krajowej,a szczególnie ciężko poszkodowanym oraz znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (zdrowotnej I materialnej) -współpraca z organami władzy I administracji państwowej oraz samorządowej jak I właściwymi instytucjami, a w szczególności w zakresie lecznictwa I rehabilitacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego I wypoczynku.

Zarząd Głowny Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez jego zarząd główny. Umowu,pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań,nabywania I roporządzania majątkiem oraz dokumenty finansowe obrotu pieniężnego,rozliczeniowe I inne podpisują pod pieczęcią stowarzyszenia w zarządzie głównym - prezes lub wiceprezes oraz skarbnik I główny księgowy.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 845 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY