Nazwa pełna

"WINDA-WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000138921

NIP

5210124745

REGON

010597881

Adres siedziby

Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Prokurent uprawniony jest do reprezentacji spółki jedynie z członkiem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 listopada 2002 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 listopada 2002 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,8 mln zł

2022 r.

221 tys. zł

2020 r.

1,9 mln zł

2018 r.

841,5 tys. zł

2014 r.

274,9 tys. zł

2013 r.

635,5 zł

2009 r.

1,1 mln zł

2009
2013
2014
2018
2020
2022
2023
1,1 mln zł 635,5 zł 274,9 tys. zł 841,5 tys. zł 1,9 mln zł 221 tys. zł 4,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

4,1 mln zł

1,1 mln zł

2007 - 2013

1

393,7 tys. zł

233,6 tys. zł

Łącznie

3

4,5 mln zł

1,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32780 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992