Nazwa pełna

CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000013874

NIP

6221952104

REGON

250638714

Adres siedziby

Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

73,4 mln zł

Kapitał wpłacony

73,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

53,1 tys. zł

2015 r.

12,4 tys. zł

2013 r.

308,3 tys. zł

2012 r.

205,9 tys. zł

2011 r.

191,2 tys. zł

2010 r.

128,4 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2015
2020
128,4 tys. zł 191,2 tys. zł 205,9 tys. zł 308,3 tys. zł 12,4 tys. zł 53,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.CRK.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1598 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000