Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKO - JAPOŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000138738

REGON

015297126

Data rejestracji

9 stycznia 2003 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Działanie na rzecz rozwoju polsko - japońskiej współpracy gospodarzczej wpieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami Polskimi i japońskimi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4233 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY