Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKO - JAPOŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 stycznia 2003 r.

KRS

0000138738

REGON

015297126

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Działanie na rzecz rozwoju polsko - japońskiej współpracy gospodarzczej wpieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi I japońskimi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub dwóch członków zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4233 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »