STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000138738

Numer NIP

0

Numer REGON

15297126

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.