Nazwa pełna

BLUESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000138707

NIP

5262667699

REGON

015274190

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy

45,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

35,2 tys. zł

2015 r.

44 tys. zł

2014 r.

17,6 tys. zł

2013 r.

88 tys. zł

2013
2014
2015
2016
88 tys. zł 17,6 tys. zł 44 tys. zł 35,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003