Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 29 kwietnia 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO KRZYŻA GRUNWALDU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000138338

REGON

017255570

Data rejestracji

12 listopada 2002 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 6 A, 00-461 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 10 statutu 1. Cele stowarzyszenia: 1) popularyzacja i utrwalanie w narodowej pamięci historycznych tradycji i chwalebnych czynów Polskiego oręża i bohaterstwa żołnierza na przestrzeni dziejów a szczególnie w okresie ii wojny światowej. 2) upowszechnianie wojennych zasług i bohaterstwa żołnierzy, mieszkańców miejscowości i jednostek wojskowych oraz zgrupowań partyzanckich odznaczonych orderem wojennym krzyża grunwaldu. 3) kultywowanie żolnierskiego etosu i dbanie o dore imię i wysokie morale członków stowarzyszenia oraz utrzymywanie koleżeńskich więzi ze zbiorowościami społecznymi, wyróznionymi krzyżem grunwaldu. 4) upowszechnianie wśród społeczeństwa cech i zasad międzyludzkiego i międzynarodowego solidaryzmu, przejawionego przez króla władysława jagiełłę i jego sprzymierzeńców na polach grunwaldzkich, skąd wywodzi się szczytna tradycja orderu wojennego krzyża grunwaldu. 5) kształtowanie patriotycznych postaw - szczególnie młodego pokolenia - i troski o obronność kraju. 6) utrzymywanie kombatanckich więzi z jednostkami wojskowymi i miejscowościami odznaczonymi orderem wojennym krzyża grunwaldu oraz więzi satysfakcjonującej obywateli innych państw, uhonorowanych przez władze Polskie tym orderem.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie. Korespondencję stowarzyszenia oraz akty, zawierające zobowiązania, podpisuje prezes stowarzyszenia lub jeden z jego zastępców. Dokumenty finansowe i majątkowe podpisuje prezes i skarbnik stowarzyszenia. Do wyłącznej kompetencji krajowych konferencji stowarzyszenia należą sprawy związane z przeniesieniem własności lub nieruchomości będących w posiadaniu stowarzyszenia.

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA - SKARBNIK

 • Od 12 listopada 2002 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  SEKRETARZ GENERALNY ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

 • Od 12 listopada 2002 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 4266 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY