Nazwa pełna

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA - IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000137822

REGON

013082893

Adres siedziby

Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

6 listopada 2002 r.

Wielkość organizacji

Mała

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu izby są upoważnieni: 1)prezes zarządu - jednoosobowo, 2) dwaj wiceprezesi zarządu - łącznie

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-93 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019