Poprzednio

AGRO PROPOL

Nazwa pełna

AGRO PROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000137726

NIP

6721875890

REGON

331365805

Data rejestracji

4 listopada 2002 r.

Adres siedziby

14, Pobłocie Wielkie, 78-230 Karlino, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇩🇪

  Rezydencja

  🇩🇪

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25,6 mln zł

  Liczba udziałów

  51160

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015