Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

45,7 mln zł

21,2 mln zł

2007 - 2013

4

25,5 mln zł

10,3 mln zł

Łącznie

8

71,2 mln zł

31,5 mln zł