Nazwa pełna

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000136833

NIP

5251441253

REGON

010849302

Data rejestracji

28 października 2002 r.

Adres siedziby

Aleja "solidarności" 78A, 00-145 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 5 celem fundacji jest organizowanie I niesienie pomocy humanitarnej I rozwojowej, dobroczynnej I charytatywnej, społecznie użytecznej I oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Badanie I gromadzenie danych o potrzebach pomocy

 • Pozyskiwanie, przewóz I dystrybucja środków pomocy

 • Pozyskiwanie, przewóz I dystrybucja środków pomocy

 • Tworzenie stałych I czasowych misji pomocy

 • Tworzenie I wspieranie placówek pomocy

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I szkoleniowej

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I szkoleniowej

 • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych I kampanii informacyjnych

 • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych I kampanii informacyjnych

 • Organizowanie zbiórek publicznych

 • Organizowanie konferencji I seminariów

 • Prowadzenie edukacji humanitarnej I rozwojowej

 • Organizowanie wypoczynku I czasu wolnego dla dzieci I młodzieży

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu zarządu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu I pełnomocnik powołany przez zarząd. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4443 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY