Nazwa pełna

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000136833

NIP

5251441253

REGON

010849302

Data rejestracji

28 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

20 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Aleja "solidarności" 78A, 00-145 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 5 celem fundacji jest organizowanie I niesienie pomocy humanitarnej I rozwojowej, dobroczynnej I charytatywnej, społecznie użytecznej I oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Badanie I gromadzenie danych o potrzebach pomocy

 • Pozyskiwanie, przewóz I dystrybucja środków pomocy

 • Pozyskiwanie, przewóz I dystrybucja środków pomocy

 • Tworzenie stałych I czasowych misji pomocy

 • Tworzenie I wspieranie placówek pomocy

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I szkoleniowej

 • Prowadzenie działalności wydawniczej I szkoleniowej

 • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych I kampanii informacyjnych

 • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych I kampanii informacyjnych

 • Organizowanie zbiórek publicznych

 • Organizowanie konferencji I seminariów

 • Prowadzenie edukacji humanitarnej I rozwojowej

 • Organizowanie wypoczynku I czasu wolnego dla dzieci I młodzieży

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu zarządu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu I pełnomocnik powołany przez zarząd. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4443 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY