Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 28 października 2019 r.

Nazwa pełna

"PRO VARSOVIA" - FUNDACJA OCHRONY I REWALORYZACJI ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W WARSZAWIE W LIKWIDACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000136659

NIP

5252266987

REGON

015321095

Data rejestracji

25 października 2002 r.

Adres siedziby

Mazowiecka 11 / 4, 00-052 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Drukowanie gazet

 • Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Restauracje

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

 • Reklama

 • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

 • Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność w zakresie oprogramowania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002