Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000136279

NIP

1181667612

REGON

014983753

Data rejestracji

22 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

2 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Strażacka 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie pożarom I innym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi I innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych I innych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń. 3. Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej I współdziałanie ze służbami ratowniczymi. 4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych I innych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5. Rozwijanie kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej I rozrywkowej także pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach działalności statutowej. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 7. Działania na rzecz ochrony środowiska. 8. Rozwijanie I kultywowanie informacji o straży wśród młodzieży I dorosłych, szczególnie w celu zachęcania do wstąpienia w szeregi osp ożarów maz.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp ożarów maz. Na zewnątrz I kieruje pracami zarządu. Może powierzać członkom zarządu prawa I obowiązki do wykonania zadań w ramach działalności statutowej osp. Umowy, pełnomocnictwa I dokumenty finansowe w imieniu zarządu osp ożarów maz. Podpisuje prezes I skarbnik lub prezes I wiceprezes lub wiceprezes I skarbnik.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1409 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY