Nazwa pełna

FUNDACJA POLSAT

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000135921

NIP

5251575456

REGON

011990066

Data rejestracji

30 października 2002 r.

Adres siedziby

Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający samodzielnie, wiceprezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4912 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002