STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000135493

Numer NIP

6831861340

Numer REGON

356371462

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.