Nazwa pełna

"LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000135118

NIP

5832641717

REGON

191939022

Adres siedziby

Michałki 25, 80-716 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 października 2002 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarzadu wieloosobowego, do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, natomiast w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarzadu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PROKURENT - PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 19 września 2003 r.

  Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 17 sierpnia 2020 r.

  PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. PROKURA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OPISANYCH WYŻEJ WSPÓLNIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2019 r.

20,2 tys. zł

2018 r.

74,3 mln zł

2017 r.

725 tys. zł

2014 r.

252,3 tys. zł

2011 r.

370,8 tys. zł

2007 r.

334,9 zł

2007
2011
2014
2017
2018
2019
2020
334,9 zł 370,8 tys. zł 252,3 tys. zł 725 tys. zł 74,3 mln zł 20,2 tys. zł 5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

192,8 mln zł

74,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14221 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002