Nazwa pełna

POLSKA ORGANIZACJA HANDLU I DYSTRYBUCJI

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000134906

NIP

5262467960

REGON

016402855

Data rejestracji

16 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

2 października 2019 r.

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, Polska

Cel działania

1) ochrona praw I reprezentowanie interesów jego członków wobec organów administracji państwowej I jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. 2) reprezentowanie I promowanie interesów jego członków w unii europejskiej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku upoważniony jest prezes zarządu działający jednoosobowo do wysokości 50000,00 zł na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia nie dłuższym niż trzy miesiące. Powyżej tej kwoty wymagane są podpisy dwóch członków zarządu. W wypadku nieobecności prezesa zarządu konieczne są podpisy dwóch członków zarządu lub podpis pełnomocnika ustanowionego uchwałą zarządu, działającego samodzielnie w zakresie umocowania.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 103 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY