Nazwa pełna

"KOMUNIKACJA MIEJSKA-PŁOCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134810

NIP

7742352235

REGON

610403912

Adres siedziby

Przemysłowa 17, 09-400 Płock, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2002 r.

Kapitał zakładowy

68,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego jest konieczne współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki jest upoważniony jednoosobowo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  68,3 mln zł

  Liczba udziałów

  136646

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

6,2 mln zł

2023 r.

32,6 mln zł

2022 r.

32,5 mln zł

2021 r.

21,6 mln zł

2020 r.

22,3 mln zł

2019 r.

25,1 mln zł

2018 r.

25,4 mln zł

2017 r.

20,6 mln zł

2016 r.

23 mln zł

2015 r.

16,5 mln zł

2014 r.

1,6 mln zł

2013 r.

119,2 tys. zł

2012 r.

10,1 mln zł

2011 r.

265,2 tys. zł

2010 r.

17,1 tys. zł

2006 r.

23,6 tys. zł

2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
23,6 tys. zł 17,1 tys. zł 265,2 tys. zł 10,1 mln zł 119,2 tys. zł 1,6 mln zł 16,5 mln zł 23 mln zł 20,6 mln zł 25,4 mln zł 25,1 mln zł 22,3 mln zł 21,6 mln zł 32,5 mln zł 32,6 mln zł 6,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.KMPLOCK.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1152 SĄD REJONOWY W PŁOCKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001