Poprzednio

EDF POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

73,9 mln zł

27,4 mln zł