Poprzednio

EDF POLSKA

Nazwa pełna

PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000013479

NIP

6420000642

REGON

273204260

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,5 mld zł

Kapitał wpłacony

2,5 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 1 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

70,9 mln zł

2021 r.

563,3 mln zł

2020 r.

169,9 mln zł

2019 r.

1 mld zł

2018 r.

52,1 mln zł

2017 r.

164,7 mln zł

2016 r.

197,9 mln zł

2015 r.

90,7 mln zł

2014 r.

398,9 mln zł

2013 r.

17,1 mln zł

2008 r.

3 mln zł

2007 r.

1,8 mln zł

2006 r.

11,6 mln zł

2005 r.

24,9 mln zł

2005
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
24,9 mln zł 11,6 mln zł 1,8 mln zł 3 mln zł 17,1 mln zł 398,9 mln zł 90,7 mln zł 197,9 mln zł 164,7 mln zł 52,1 mln zł 1 mld zł 169,9 mln zł 563,3 mln zł 70,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

73,9 mln zł

27,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT.PGEEC@GKPGE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13551 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001