Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARE GLIWICE"

KRS

0000134788

NIP

6310006974

REGON

003522756

Adres siedziby

Kasprzaka 23, 44-121 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

18 grudnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli za spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2023

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12 tys. zł

2020 r.

59,1 tys. zł

2019 r.

1,3 tys. zł

2017 r.

367,8 zł

2016 r.

25,1 tys. zł

2010 r.

1,4 tys. zł

2008 r.

214,3 tys. zł

2008
2010
2016
2017
2019
2020
2022
214,3 tys. zł 1,4 tys. zł 25,1 tys. zł 367,8 zł 1,3 tys. zł 59,1 tys. zł 12 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,7 mln zł

5,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 1230 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002