Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 16 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

GABINETY OKULISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134724

NIP

7122761749

REGON

432525449

Data rejestracji

10 października 2002 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Spokojna 17 / 9, 20-066 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

466.5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 18 umowy spółki 1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NALECZÓW.OCHO.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW